افتخارات و دستاوردهای آموزشگاه

 

 

🏵 کسب «رتبه‌ی اول استان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، آقایان محمدحسام رحمانی و مهدی صادق‌زاده و کسب مقام «دوم استان خراسان رضوی» توسط خانم‌ها عارفه جلالی و ساجده چوپان‌یار در بخش ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی 1400-1399

 


 

 

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، آقایان محمدحسام رحمانی و مهدی صادق‌زاده در محور ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در گروه مدارس خاص در سال تحصیلی 1400-1399

 


 

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، خانم‌ها عارفه جلالی و ساجده چوپان‌یار در بخش ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در گروه مدارس خاص در سال تحصیلی 1400-1399

 


image

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، خانم‌ها عارفه جلالی و ساجده چوپان‌یار در محور ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در گروه مدارس خاص در سال تحصیلی 1399-1398

image

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، آقایان محمدحسام رحمانی و یاسین زوار در محور ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در گروه مدارس خاص در سال تحصیلی 1399-1398


image

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» و «سوم استان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، خانم‌ها سحر پرکاری و آسیه آذری در بخش ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی 1398-1397

 

 

 

 


image

🏵 کسب «رتبه‌ی اول شهرستان» و «اول استان» توسط زبان‌آموزان توانمند آموزشگاه، آقایان محمدامین جاهدیان و سجاد پورمحمد در بخش ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی 1397-1396


تعداد نظرات (0)


در پاسخ به نظر : x
نظر شما با موفقیت ثبت گردید و پس از تایید نمایش داده خواهد شد. با تشکر.