چه زماني باید از حرف تعریف the استفاده کنيم؟

1400/11/06 0 نظر بازدید : 622

چه زماني باید از حرف تعریف the استفاده کنيم؟

در موارد زير لازم است از حرف تعريف the استفاده شود:

1- زماني‌که مي‌دانيم فرد شنونده مي‌داند يا مي‌تواند بفهمد ما در مورد چه چيز يا چه کسي صحبت مي‌کنيم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

 

2- زماني‌که در مورد چيزي صحبت مي‌کنيم که قبلاً درباره‌ی آن صحبت کرده‌ايم.

مثال:

"She's got two children: a girl and a boy. The girl's eight and the boy's nine."

 

3- زماني‌که در مورد نقاط جغرافيايي صحبت مي‌کنيم، از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the North Pole", "the equator"

 

4- قبل از نام رودخانه‌ها، درياها و اقيانوس‌ها از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the Nile", "the Pacific", "the English channel"

 

5- از the قبل از اسامي مشخصي که مي‌دانيم تنها يک نمونه از آن‌ها وجود دارد استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the rain", "the sun", "the earth", "the White House"

 

6- هميشه قبل از صفات عالي از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the best", "the tallest", "the most beautiful"

 

7- پيش از اعداد ترتيبي از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the fifth lesson", "the ninth day", "the third chapter"

 

8- حرف تعريف the پيش از اسامي معني و جراندهايي که بعد از آن‌ها "of" آمده باشد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (جراند کلمه‌اي است که نقش اسمي دارد و به ing ختم مي‌شود. در دستور زبان فارسي به آن مصدر فعلي گفته مي‌شود.)

مثال:

"The pronunciation of that word is very difficult."

(کلمه pronunciation يک اسم معنا است)

"The instructing of young children is difficult."

(کلمه instructing يک جراند يا مصدر فعلي است)

 

9- قبل از اسامي کشورها و مناطق جغرافيايي که جمع هستند از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the United States", "the Philippines", "the Alps"

10- پيش از اسامي کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و هتل‌ها از the استفاده مي‌کنيم.

مثال:

"the Forty-Second Street Library", "the Louvre", "the Stapler Hotel"

11- پيش از بعضي از قسمت‌هاي روز از حرف تعريف the استفاده مي‌شود.

مثال:

"in the morning", "in the afternoon", "in the evening"

نکته: حرف تعريف the تنها قبل از اين بخش‌هاي روز استفاده مي‌شود. براي کلماتي مثل night يا midnight يا noon از the استفاده نمي‌کنيم.

"at noon", "at night", "at midnight"

 

12- بعد از فعل play زماني‌که معني «نواختن» داشته باشد. يعني همراه با يک آلت موسيقي آمده باشد.

مثال:

"play the piano", "play the violin", "play the guitar"

 


تعداد نظرات (0)


در پاسخ به نظر : x
نظر شما با موفقیت ثبت گردید و پس از تایید نمایش داده خواهد شد. با تشکر.