چه زماني نباید از حرف تعریف the استفاده کنيم؟

1400/11/06 0 نظر بازدید : 533

چه زماني نباید از حرف تعریف the استفاده کنيم؟

 

در موارد زير نبايد از حرف تعريف the استفاده شود:

1- زماني‌که يک کلمه يا اصطلاح را در معناي عام آن به کار مي‌بريم.

مثال:

a) Inflation is rising.

b) People are worried about rising crime.

در مثال‌هاي فوق کلمه Inflation (تورم) و People (مردم) در معناي عام خود به کار رفته‌اند. ترجمه جملات به فارسي به اين ترتيب خواهد بود:

الف) تورم در حال افزايش است.

ب) مردم (عموم مردم) نگران افزايش جرم هستند.

 

2- پيش از نام رشته‌هاي ورزشي.

مثال:

My son plays soccer.

Tennis is expensive.

 

3- پيش از اسامي غيرقابل شمارش زماني‌که در معناي عام خود به کار رفته باشند.

مثال:

Information is important to any organization.

- اطلاعات براي هر مؤسسه‌اي اهميت دارد. (هر گونه اطلاعاتي)

Coffee is bad for you.

- قهوه براي شما خوب نيست. (هر نوع قهوه‌اي)

 

4- قبل از اسامي شهرها و کشورها. (مگر اينکه از چند ناحيه يا ايالت تشکيل شده باشند يا اينکه در نام آن‌ها کلماتي مثل states، kingdom، republic، يا union وجود داشته باشد.)

مثال:

Italy, Mexico, Iran, EnglandTehran, Tokyo, Paris, Moscow

The United States, The UK (United Kingdom), The Irish Republic

The Netherlands, The Philippines, The British Isles

 

5- قبل از تمامي ضميرها و همين‌طور ضماير و اسامي اشاره.

مثال:

He is my only brother.

This hotel will be open next week.

These are the old classrooms.

 

6- پيش از نام روزها، ماه‌ها، و سال‌ها.

مثال:

- I go to English class on Mondays and Wednesdays.

- He was born in April.

- The First World War began in 1914.

 

7- معمولاً (نه هميشه) قبل از کلمات زير از the استفاده نمي‌شود:

home, town, church, hospital, prison, school, work, sea

مثال:

He's on his way to work.

We were in town last Saturday.

We go to school to study.

I arrived home before midnight.

 


تعداد نظرات (0)


در پاسخ به نظر : x
نظر شما با موفقیت ثبت گردید و پس از تایید نمایش داده خواهد شد. با تشکر.